Tag Archives: ISO 15189:2012

Предимствата на получаване на акредитация за съответствие с ISO 15189

Има много безспорни предимства от внедряването на система за управление на качеството и компетентността в медицинска лаборатория, както и от получаването на сертификат за акредитация за съответствие с ISO 15189:2012. Международният стандарт ISO 15189:2012 е предназначен за медицински лаборатории и съдържа изискванията за качество на предлаганите услуги и осигуряване компетентността на персонала. Основните изисквания за разработване, внедряване и последваща акредитация… Read more »