Системи за управление – по международен и български стандарт

Имаме повече от 10 години опит в разработването, внедряването и довеждането до успешно сертифициране и акредитация на системи и за управление на качеството в съответствие с изискванията на българското законодателство и на повече от един международен стандарт, включително:

ISO 9001:2008 – Управление на качеството

ISO 15189 – Управление на качеството и компетентността на медицински лаборатории

ISO 14001 – Управление на околната среда

OHSAS 18001 – Управление на здравето и безопасността при работа

ISO 27001 – Управление на информационната сигурност

Сред повече от 40те клиенти за които сме внедрили успешно сертифицирани системи за управление има: заводи, проектанти, производители, строители, автомобилни строители, автомобилни представителства, търговци на медицинска апаратура, производители на: хранителни продукти, метални изделия, обувки, хидроизолационни материали.   Имаме клиенти и охранителни фирми,  медицински лаборатории, IT фирми и много други.

Някои от тях са: автомобилния завод на „Литекс моторс“, „Енергопроект” ООД, „Техноекспортстрой” ЕАД, „Маргел” ООД, „Синево България“ ЕООД, „Техно-04“ ООД, „Интермашинекс“ ООД „Витоша ауто” ООД и много други.

Първи в България разработихме и внедрихме система за управление на медицински лаборатории, в съответствие с изискванията на ISO 15189:2012, в Лаборатория по вирусни чернодробни заболявания и порфирии към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в гр. София, в следствие на което преминаха през успешна акредитация и им беше издаден Сертификат No. 1 от ИА „Българска агенция по стандартизация“.

За нас ще бъде чест и удоволствие да добавим и името на вашата организация към нашия списък от клиенти.

Внедряването на система за управление на качеството във вашата фирма ще подобри ефективността и ефикасността на дейността ви, както и качеството на извършваната дейност, ще доведе до по-добра проследимост, подобрено качество на производство и удовлетворение на клиентите.

Получаването на сертификат за съответствие с избраният от вас стандарт ще спомогне за подобряване на вашата конкурентноспособност на българския, европейския и световен пазар.
Независимо от дейността ви и от предлаганите от вас продукти или услуги, ние ще ви помогнем да постигнете това на разумна цена и във възможно най-кратки срокове!

При съвместната ни работа ще станем част от вашият екип, ще извършим първоначална диагностика на състоянието на фирмата ви и ще ви предложим варианти за подобряване на процесите, комуникацията и ефективността на фирмата.

Заедно ще разработим най-подходящата за вас система, ще обучим ръководството и персонала ви, ще извършим реалното внедряване на системата и ще ви помогнем за извършването на вътрешни одити и прегледи от ръководството.

Ние ще бъдем с вас до получаване на сертификата от акредитирана сертифицираща организация!

Нашите консултанти гарантират абсолютна конфиденциалност за всяка информация получена от вас и относно фирмата ви.