Други бизнес и финансови консултации

Предоставяме бизнес и финансови консултации и идеи и в следните области:

Маркетинг, анализи, стратегии за български и чуждестранни фирми.

Инвестиционни проекти в областта на промишлеността, енергетиката, телекомуникациите, машиностроенето, металообработването и т.н.

Намиране на най-изгодните схеми за финансиране на проекти в страната, банкови и финансови консултации.

Извършваме и услуги във връзка с маркетинг за български продукти на чужди пазари, внос и износ, международна търговия.

Предлагаме ноу-хау, широка мрежа от контакти, опит и познания в други сфери на бизнеса в България и в международен план.

Асистираме на български и чуждестранни компании при участието им в търгове,в европейски и други проекти или в сделки в България, както и при изготвяне и/или превеждане на всякакви проекти, планове и документация.

Предлагаме разнообразие от висококачествени услуги на български и чуждестранни фирми.

Разполагаме със собствен модерен офис, съвременни технологии от най-висок клас.

Можете да разчитате на нашето ръководство и служителите ни, които имат необходимия опит, квалификация, лоялност, контакти и конфиденциалност.

Заповядайте при нас, в случай че се нуждаете от експертни бизнес и финансови консултации.

За по-детайлно представяне на нашата фирма, моля кликнете тук.