Чуждестранно представителство и инвестиции

От години ЕМВ Консулт ЕООД предлага консултантски услуги и представителство на чуждестранни фирми, които търсят партньори, клиенти и инвестиции у нас и в региона.

Работили сме с партньори от целия свят, като сме ги представлявали на пазара с продукцията или услугите им, доставяли сме им продукти или услуги, или сме им асистирали в участието в инвестиционни проекти, местни търгове, търговски сделки и т.н

Благодарение на голямата ни база данни от експерти от всички сфери на бизнес, науката и администрацията, сме в състояние да предложим първокласно експертно мнение и анализи на нашите партньори от България от чужбина.

От 10 години представляваме интересите на мулти-милионната японска корпорация SOJITZ  в България и съседните страни

Sojitz имат  годишен оборот в размер над  $ 60,000 милиарда, над 625 дъщерни компании смесени предприятия и други подобни форми на капиталово участие по целия свят, както и повече от 100 собствени клонове и представителства в различни страни.

Sojitz Corporation има сериозна инвестиционна програма на стойност стотици милиарди йени по цял свят, предимно под формата на инвестиции в по-малка степен като финансиране.

Sojitz Corporation имат сериозно присъствие в Европа.

Интересите на Sojitz Corporation в България са основно в партньорство и инвестиции в следните области:

  • Автомобили и резервни части: производство, дистрибуция, продажба, сервиз, лизинг, рент-а-кар;
  • Енергетика: проектиране, изграждане, управление и инвестиции в ТЕЦ, ВЕЦ и в съоръжения за производството на електро и топлоенергия от отпадъци, биомаса и други възобновяеми източници;
  • Химическа промишленост: химикали, каучук, суровини за производството на каучук, пластмаси (производство и преработка).
  • Продажба на машинопрозводителни инструменти.
  • Корабостроене.

Разбира се, интересите на Sojitz Corporation далеч надхвърлят посочените по-горе области.  Всяко предложение за капиталово участие ще се разглежда с необходимото внимание.  Наред с финансовият ресурс, Sojitz corporation предлагат на своите партньори и значителни предимства по отношение на пазарни позиции, технологии, ноу-хау, мениджмънт, финансиране и други.