Какво са електрозаварените габиони?

Наши партньори произвеждат телени електрозаварени габиони със сертифицирано качество. Много популярни в Западна Европа и Северна Америка, тези съоръжения имат невероятни предимства и ползи.  Те са икономически изгодна и екологична алтернатива на класическите строителни материали. За повече ценова и техническа информация, свържете се с нас.

Какво са електрозаварените габиони?

Габионите са  електрозаварени или плетени правоъгълни модули от метална тел,   които се сглобяват на място и се запълват с местни камъни с подходящ размер, в зависимост от растера на телената мрежа. Може да се ползват всякакви видове камъни (речен, кариерен и т.н.), в зависимост от наличността на мястото на ползването им.  В зависимост от целта, може да се ползват различни размери габиони, с различен растер на мрежата, както и т.нар. „матрачни“ габиони.

2013-07-10 10.34.22        6

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИТЕ ГАБИОНИ:

 1. Изграждане на подпорни стени
 2. Укрепване на канали и речни корита
 3. Укрепване и стабилизиране на почвата
 4. Ерозионна защита и контрол на свлачища
 5. Укрепване и защита на пътища и мостове
 6. Изграждане на различни хидравлични структури, язовири и водостоци.
 7. Различни архитектурни приложения

ЦЕЛ:

Габионите са евтина алтернатива на стандартните строителни материали и зидарски техники, лесни за монтаж, екологични и издържливи.
Габионите и габионните матраци са все по-предпочитани поради високата си гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умелото им вписване в околната среда. Днес, те намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения, декоративни елементи и други.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГАБИОНИТЕ:

 1. Гъвкавост: тъй като габионите са подложени постоянно на външен и вътрешен опън и натиск, тяхната структурна гъвкавост води до деформация, която предотвратява разрушаването им и повишава структурната ефективност на цялата конструкция .Там където има вероятност почвата да подаде, възможностите на габионите да търпят деформация ги прави по-подходящи от летия бетон,  който може да се пропука и разруши.
 2. Здравина: понеже при монтаж отделните габиони се свързват като монолитна единица, телената мрежа става много по-издръжлива на възникващите различни външни и вътрешни напрежения. Самите мрежи служат не само като контейнер за запълване с камъни и др., а подсилват цялата структура.  Допълнителна якост се постига чрез използване на вертикални  преградни мрежи ( диафрагми ) и укрепващи телове. Те се захващат към основата и страните на габионите, като ограничават вътрешното движение на запълващите камъни и осигуряват допълнителна здравина на конструкцията.
 3. Пропускливост: между–каменните пространства в запълнените габиони осигуряват висока степен на пропускливост на цялата конструкция, като това елиминира необходимостта от дренажна система и предотвратява създаването на хидростатично налягане, което би изместило или разрушило една бетонна структура например.
 4. Икономия: електрозаварените габиони са по-евтини от повечето строителни материали като железо-бетон и т.н. Тъй като се транспортират демонтирани, и лесно се монтират на място, цената за транспортирането им е съществено по-ниска от тази за транспортиране на стандартните строителни материали.

Възможността за използване на различни видове камък за запълване, позволява лесното им набавяне от местни източници в близост до строителната локация, което допълнително намалява цената за изграждане на габионните структури. Има възможност за запълване да се използват и други материали като натрошен бетон, плоски камъни, или други налични в близост.

Допълнителна икономия при ползването на габиони произхожда от намалените монтажни и строителни разходи, в следствие на възможността за монтаж и пълнене на габионите  да се използват неквалифициране работници. Голяма част от тези структури могат да се изграждат без необходимостта от механично оборудване и специализирани инструменти и техника.  При монтажа не са необходими дренажи и разкопаване.

Веднага след като бъде изградена габионната структура, тя е готова да понесе пълното си натоварване – няма период на изчакване необходим при  бетонните структури.

Веднъж изградена, има минимални разходи по поддръжката на габионната структура.

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ОТ ГАБИОНИТЕ:

 1. Икономически изгодна алтернатива на бетонните и зидарските структури – транспортират се разглобени и се сглобяват бързо, лесно и без да са необходими: опит или специални инструменти. Допълнително, пълненето е с камъни от местни източници, т.е. цената за транспорт и материали е с пъти по–ниска отколкото при стандартните строителни и зидарски решения.
 2. Много висока издръжливост на различни природни влияния и сили поради добрата якост на опън.
 3. Могат да издържат непредвидени размествания и движения на земната маса без да се губи стабилността на изградената габионна структура.
 4. При правилната обработка на металната тел, от която се произвеждат габионите, те стават много по-издържливи на корозия, което ги прави подходящи както за хидротехнически съоръжения, така и за структури издържащи всякакви метерологични условия.

5 .Бърз и лесен монтаж без нужда от висококвалифицирана работна сила.

 1. С времето измежду камъните, с които са запълнени габионите се появяват растения, което допълнително подобрява уплътнеността им, но същевременно пропускливостта им позволява да се ползват успешно срещу ерозия на речни корита

7.Габионните структури имат естетически и природосъобразен външен вид.

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИТЕ ГАБИОНИ ПРЕД ПЛЕТЕНИТЕ ТАКИВА

 1. По-стабилни и устойчиви от плетените габиони.
 2. По-бързи и лесни за монтаж са тъй като няма нужда от предварително разпъване на мрежите. При монтаж, плетените габиони трябва да се доставят частично сглобени, като е необходимо разтягане на мрежите, за да се отстранят възникналите гънки и извивки, и да може да се постигне пълния размер на габиона. Електрозаварените габиони могат да бъдат доставяни на отделни мрежи, частично или напълно сглобени – не е необходимо допълнително обработване на мрежите.
 3. Електрозаварените габиони имат по-висока здравина от плетените габиони.
 4. Могат да бъдат изработвани от телове с по-голяма дебелина и качество на покритието, което води до по-висока корозивна устойчивост.
 5. За разлика от плетените габиони, електрозаварените са симетрични, и на тяхната здравина не оказва влияние фактът дали  натоварването вследствие на запълването на габиона е върху надлъжните или напречните телове, докато при плетените габиони, здравината при надлъжно натоварване е значително по-ниска.
 6. Стандартният метод за сглобяване на електрозаварените габиони с монтажни спирали предлага най-равномерно разпределение на натоварването на опън по цялата дължина на връзката между отделните панели (мрежи) което води до по-висока обща якост в сравнение с плетените габиони.
 7. Електрозаварените габиони предлагат същата гъвкавост и еластичност, като плетените, тъй като тези показатели са функция на габиона като цяла структурна единица, а не на отделните мрежи от които са изработени.
 8. Плетените габиони не са самоносещи, като това води до значителни деформации при запълването им, докато електрозаварените са такива, което позволява бърз монтаж, разполагане и запълване, без необходимост от изправяне и запълване, за да се достигнат заложените размери.

Спецификация на материалите ползвани за изработката на електрозаварените габиони:

 • Заварени телени мрежи с покритие Galfan / 95% цинк 5% алуминий / – осигуряващо до 4 пъти по дълъг живот ( 60 год.) и корозивна устойчивост сравнено с поцинкованите мрежи. Теловете се доставят от водещи пеоизводители в областта на покритяията тип Galfan.
 • Дебелина на покритието 200 – 350 g/m2. според изискванията на клиента и пазара за който са предназначени.Покритие на теловете отговарящо на стандарт EN 10244 -2. Стомана: клас C9D, отговаряща на стандарт EN 162120 – 2;
 • Предлагат се с укрепващи телове с покритие Galfan;
 • Предлагат се със закрепващи спирали с покритие Galfan.

Монтаж на габионите:

 1. Доставят се предварително произведени по размер електрозаварени мрежи, заедно с монтажни спирали укрепващи телове.
 2. Разполага се дъното и страниците на габиона на определеният предварително подготвен терен за монтаж .
 3. Така разположените мрежи се свързват чрез една от следните технологии:

– свързващи телове

– монтажни спирали

– заключващи халки (hog rings)

 1. Поставят се укрепващи крепежни елементи и прегарди (диафрагми) при необходимост.
 2. Сглобеният така габион се запълва с предварително сортирана по едрина фракция по избор – камък, натрошен бетон и т.н.
 3. След като се запълни и уплътни, габионът се затваря като капакът му се фиксира по избраната технология за свързване на мрежите.

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *